All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   ES   LA   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   ES   PL   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   RO   BG   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: noen
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

noen in other languages:

Deutsch - Norwegisch
English - Norwegian
BETA! This vocabulary is currently being built up from scratch. We need your help: Please review or record entries!

Dictionary Norwegian English: noen

Translation 1 - 69 of 69

Norwegian English
noen ganger {adv}
4
sometimes
noen {pron}somebody <sb.>
noen {pron}anybody
noen {pron}anyone
Unverified noenfew
noen {pron}some
noen {pron}someone <so.> [subject]
Unverified noen klagetsb. complained
Unverified noen/noe bestemmersb. decides
Unverified noen/noe komsb./sth. came
Verbs
å vekke noen
5
to wake sb.
å såre noen
3
to hurt sb.
jur. å tiltale noen
3
to charge sb. [for an offence]
å interessere noen
2
to interest sb.
å applaudere (noen/noe)to applaud (sb./sth.)
å berolige noento calm sb. down
å bøtelegge noento fine sb.
å desillusjonere noento disillusion sb.
å distansere noento outdistance sb.
å dømme noen/noeto doom sb./sth.
å etterfølge noento succeed sb.
å forfølge noento stalk sb.
å forhøre noento question sb. [interrogate]
å frata noen noeto deprive sb. of sth.
Unverified å hedre noen/noeto honour sb./sth. [Br.]
å huske noen/noeto remember sb./sth.
å ikle noento dress in sth.
å kjede noento bore sb.
å knivstikke noento stab sb. [with a knife]
å oppsøke noento see sb. [visit, consult]
å overliste noento outsmart sb.
å rangere noen/noeto rank sb./sth.
å ruinere noen/noeto ruin sb./sth.
å utmanøvrere noen/noeto outmaneuver sb./sth. [Am.]
å utmanøvrere noen/noeto outmanoeuvre sb./sth. [Br.]
å utnevne noento appoint sb.
å vekke noento wake sb. up
2 Words: Others
aldri noen gang {adv}at no time
2 Words: Verbs
å beære noen med noeto honor sb. with sth. [Am.]
å beære noen med noeto honour sb. with sth. [Br.]
å forestille noen for noento introduce sb. to sb.
å forvandle noen/noe til noen/noeto turn sb./sth. into sb./sth.
å heie (på noen)to cheer (for sb.)
å kjenne noen igjento recognize sb.
å kødde med noen [uform.]to make fun of sb.
å lyve noento lie to sb.
å oppkalle noen/noe etter noen/noeto name sb./sth. after sb./sth.
å overlate noe til noento leave sth. to sb. [entrust with]
Unverified å passe noento watch over sb.
å psyke (seg / noen)to psych (oneself / sb.) [coll.]
Unverified å regne med noen/noeto reckon with someone / something
å røpe noe for noento disclose sth. to sb.
jur. å saksøke noen for noeto sue sb. for sth.
å samtale (med noen)to converse (with sb.)
å snakke om noen/noeto talk about sb./sth.
å sørge for noento care for sb.
å stelle for noento look after sb. [Br.]
å utsette noen/noe (for)to subject sb./sth. (to)
3 Words: Others
Her er noen eksempler.Here are some examples.
3 Words: Verbs
å bli ergerlig (på noen)to get angry (with sb.)
uttrykk å falle pladask for noento fall head over heels for sb.
å følge noen/noe med argusøyneto watch sb./sth. closely
å holde noen/noe i sjakkto keep sb./sth. in check [under control]
Unverified å høres ut som noen/noeto sound like sb./sth.
å legge an noen [uform.]to hit on sb. [Am.] [coll.]
å være ergerlig (på noen)to get angry (with sb.)
å vise langfingeren (til noen)to give sb. the bird
4 Words: Verbs
Unverified å la seg inspirere av noe/noento draw (one's) inspiration from sb./sth.
uttrykk å være prikken lik noento be the spitting image of sb.
» See 10 more translations for noen within comments
 
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://enno.dict.cc/?s=noen
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.009 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Norwegian translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement