All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   RO   FR   PT   HU   NL   LA   SK   ES   BG   HR   FI   NO   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   DA   CS   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: noe
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

noe in other languages:

Deutsch - Englisch
Deutsch - Französisch
Deutsch - Italienisch
Deutsch - Norwegisch
Deutsch - Polnisch
Deutsch - Rumänisch
Deutsch - Slowakisch
Deutsch - Ungarisch
English - Norwegian
English - Polish
English - Slovak
BETA! This vocabulary is currently being built up from scratch. We need your help: Please review or record entries!

Dictionary Norwegian English: noe

Translation 1 - 67 of 67

Norwegian English
noe {pron}
2
something
Verbs
Unverified å ikle noeto dress in sth.
å innebære noeto entail sth.
å markedsføre noeto market sth.
2 Words: Others
ikke noe {pron}nothing
noe annetsomething else
noe ligger ...sth. is situated ...
2 Words: Verbs
å begå noeto commit sth.
å datere noeto date sth.
å eie noeto own sth.
å forvandle noen/noe til noen/noeto turn sb./sth. into sb./sth.
å greie noeto cope with sth.
å hente noeto fetch sth.
å inngå noeto enter into sth.
å nummerere noeto number sth.
å oppkalle noen/noe etter noen/noeto name sb./sth. after sb./sth.
å patentere noeto patent sth.
å spole noeto wind sth.
å stemple noeto stamp sth.
å vinsje noeto winch sth.
3 Words: Others
noe som helst {adj} {pron}any [some, no matter which]
3 Words: Verbs
å bane vei for noeto pave the way for sth.
å beskjeftige seg med noeto occupy oneself with sth.
uttrykk å bli ved med noeto keep on doing something
å forestille seg noeto imagine sth.
å frata noen noeto deprive sb. of sth.
å huske noen/noeto remember sb./sth.
å klusse med noeto tamper with sth.
å komme over noeto stumble across something
å lengte etter noeto long for sth.
uttrykk å ligge inne med noeto experience [something negative]
å rangere noen/noeto rank sb./sth.
å ta seg i noeto stop oneself
å tukle med noeto fiddle with sth. [coll.]
å utmanøvrere noen/noeto outmaneuver sb./sth. [Am.]
å utmanøvrere noen/noeto outmanoeuvre sb./sth. [Br.]
4 Words: Others
det motsatte av noethe opposite of sth.
grunn av noedue to sth.
4 Words: Verbs
å basere noe noeto base sth. on sth.
å beære noen med noeto honor sb. with sth. [Am.]
å beære noen med noeto honour sb. with sth. [Br.]
å benytte seg av noeto avail oneself of sth.
å bli overkjørt (av noe)to be run over (by sth.)
å bli utsatt for noeto be subjected to sth.
uttrykk å gjøre noe bare ertto do sth. just to tease
å hengi seg til noeto indulge in sth.
uttrykk å kvele noe i fødselento nip sth. in the bud
å overlate noe til noento leave sth. to sb. [entrust with]
Unverified å pleie å gjøre noeto use to do sth.
å røpe noe for noento disclose sth. to sb.
å se etter en/noeto look after sb./sth.
å se etter en/noeto look for sb./sth.
å se frem til noeto look forward to sth.
å selge noe til høystbydendeto sell sth. to the highest bidder
å ta del i noeto take part in sth.
å utsette noen/noe (for)to subject sb./sth. (to)
å være utsatt for noeto be exposed to sth.
å venne seg til noeto get used to sth.
5+ Words: Others
uttrykk Unverified å tro blind noe {adv}to take sth. at face value [fig.]
5+ Words: Verbs
å brenne etter å gjøre noeto be spoiling for sth.
uttrykk å fare over noe med harelabbto do something carelessly
å følge noen/noe med argusøyneto watch sb./sth. closely
å holde noen/noe i sjakkto keep sb./sth. in check [under control]
Unverified å la seg inspirere av noe/noento draw (one's) inspiration from sb./sth.
Unverified å være en vesentlig del av noeto be part and parcel of sth.
å være glad i en/noeto like sb./sth.
ikke la noe middel (være) uforsøktto leave no stone unturned
» See 11 more translations for noe within comments
 
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://enno.dict.cc/?s=noe
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.031 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Norwegian translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers